Kancelaria radcy prawnego - skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika w Biłgoraju

Usługi prawne

Usługi świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych
Joannę Tytoń-Zaleską, Łukasza Zaleskiego

Prawo cywilne

Oferta obejmuje przykładowo: zastępstwo w toku postępowania sądowego przed sądami wszystkich instancji w zakresie prawa cywilnego w tym w sprawach dotyczących nieruchomości, spadkowych, odszkodowawczych i konsumenckich, sporządzanie pism oraz środków odwoławczych, a także udzielanie porad oraz sporządzanie umów i opinii prawnych.

Prawo rodzinne

Oferta obejmuje przykładowo: występowanie w imieniu Klientów przed sądami w sprawach rozwodowych, alimentacyjnych (na rzecz małżonka lub małoletnich dzieci), o separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa.

Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych

Oferta obejmuje przykładowo: pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu i likwidacji działalności gospodarczej, przygotowywanie projektów umów, statutów, aktów założycielskich spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, a także regulaminów wewnętrznych, uchwał organów i innej dokumentacji korporacyjnej, reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych, w szczególności w zakresie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także w innych postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniu upadłościowym.

Prawo pracy

Oferta obejmuje: występowanie w imieniu Klientów przed sądami w sprawach pracowniczych, sporządzanie umów z zakresu prawa pracy, analizowanie umów zawieranych z pracownikami, udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, opracowywanie regulaminów i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Windykacja należności

Kancelaria oferuje usługi w zakresie dochodzenia należności od dłużników na etapie przedsądowym zmierzającym do uzyskania dobrowolnej zapłaty, postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego, a także postępowania upadłościowego.

Prawo administracyjne

Oferta obejmuje przykładowo: reprezentowanie Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, sporządzanie skarg i innych pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym, zastępstwo prawne w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Radca prawny Biłgoraj - sprawdź cennik usług

Kontakt z kancelarią

Kancelaria znajduje się w Biłgoraju, przy ul. 3 Maja 47 lok. IV
Jest czynna od poniedziąłku do piątku: 9:00 – 17:00

Joanna Tytoń-Zaleska

Radca prawny
(+48) 721 575 558

Łukasz Zaleski

Radca prawny
(+48) 785 639 705

Kancelaria Prawna

Pon - Pt: 9:00 – 17:00
Biłgoraj, ul. Kościuszki 30

Joanna Tytoń-Zaleska
Łukasz Zaleski

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi związane z poniższymi kategoriami prawa:

Prawo cywilne
Prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych
Prawo rodzinne

Prawo pracy
Prawo administracyjne
Windykacja należności